Açıklama

Cyber TM, BPH ve üroloji tedavilerine adanmış yüksek güçlü Thulium lazer (150W e 200W) ailesini ve diğer birçok tıbbi uzmanlık alanında diğer yumuşak doku cerrahisini temsil eder. 2 μm radyasyonu su ile kuvvetli bir şekilde emilir (tüm dokularda yüksek oranda bulunur), doku vaskülarizasyonundan bağımsız olarak işlem sırasında kesme ve buharlaşma hızını nispeten sabit kılar. Ayrıca, bu dalga boyu son derece azalan penetrasyon derinliği (0.1-0.2 mm), verimli doku ablasyonu ve etkili hemostaz ile sonuçlanır.

CİHAZA GENEL BAKIŞ

Cyber TM, BPH ve üroloji tedavilerine adanmış yüksek güçlü Thulium lazer (150W e 200W) ailesini ve diğer birçok tıbbi uzmanlık alanında diğer yumuşak doku cerrahisini temsil eder. 2 μm radyasyonu su ile kuvvetli bir şekilde emilir (tüm dokularda yüksek oranda bulunur), doku vaskülarizasyonundan bağımsız olarak işlem sırasında kesme ve buharlaşma hızını nispeten sabit kılar. Ayrıca, bu dalga boyu son derece azalan penetrasyon derinliği (0.1-0.2 mm), verimli doku ablasyonu ve etkili hemostaz ile sonuçlanır.

 

YÜKSEK BPH ÇOK YÖNLÜLÜĞÜ

Adenomun enükleasyonu ve buharlaşması, teknik seçimde sınırlama olmaksızın aynı cihazla kullanılabilir.

Thulium enükleasyon tekniği, çift ayak pedalı sayesinde kesimden pıhtılaşmaya hızlı bir şekilde geçme imkanı ile yüksek oranda büyüklüğe bağlı kalmaz. Öte yandan, Thulium buharlaştırma işlemi, daha hızlı işlemlerde bu cihazın maksimum gücünden yararlanarak, morcellator kullanımını engelleyen kolay ve sezgisel bir prosedürdür. Alternatif olarak morflasyon aşamasını atlamak için buharlaşma tekniği etkili bir şekilde gerçekleştirilebilir.

MAXİMUM GÜÇ

Cyber TM, piyasadaki en yüksek çıkış gücüne sahip olan thulium cerrahi lazeri temsil eder: 200W.

1000 µm fiber ile birleştirilmiş bu emisyon gücü, çok geniş alanlarda güçlü ablasyon sayesinde adenomun en hızlı şekilde buharlaşmasını sağlar.

SINIRLI HASAR VE ÜSTÜN HEMOSTAZ

2 mikronluk radyasyon su ile kuvvetli bir şekilde emilir, bu da minimum nüfuz etme derinliğine (0.1-0.2 mm) neden olur, yüzeyde ve doku katmanlarında değişiklik olmaz. Bu etkileşim, kesin bir kesilme ve ablasyonla sonuçlanır, bu da doktora yüksek derecede kontrol sağlayarak istemeden yaralanma riskini büyük ölçüde azaltır. Thulium dalga boyu, kesme işlemi yaparken ayrıca hemostatik etkinliği de arttırıyor.

 

CYBERTM TEKNOLOJİSİ

Cyber TM cihazı, küresel pazarda köklü bir lazer teknolojisidir. Piyasadaki uzun varlığı (2009’da piyasaya sürüldü) ve 25’ten fazla ülkede dünya genelinde 300’ün üzerinde kurulumla gösterildiği gibi, bu cihaz çok çeşitli cerrahi tedaviler için güvenilir ve oldukça etkili bir cerrahi çözümü temsil etmektedir.

ÜSTÜN MULTİDİSİPLİNERLİK

Eşsiz lazer özellikleri ve minimum hasar sayesinde Thulium lazer, farklı tıbbi özelliklerde yumuşak dokuların etkili bir şekilde çıkarılmasını, kesilmesini, ablasyonunu ve pıhtılaşmasını sağlar.

Ürolojiden başka, Cyber TM Göğüs CerrahisiParsiyel NefrektomiGastroenteroloji, KBB, Genel Cerrahi, Jinekoloji‘de de kullanılabilir.

Buna dayanarak, bu lazer cihazı aynı hastanenin farklı servislerinden gelen çok sayıda ihtiyacı karşılayabilir.

 

GÖĞÜS VE GI CERRAHİSİ

Thulium lazer kullanımının sadece üroloji alanında değil, aynı zamanda torasik alanda da (akciğer rezeksiyonu ve endobronşiyal ablasyonda hassas kesim için) ve gastroenteroloji alanında etkili olduğu kanıtlanmıştır. Ablasyon ve pıhtılaşma etkinliği, APC cerrahisine alternatif olarak kullanışlı bir hale gelmiştir.

KLİNİK ÇALIŞMALAR

Piyasaya girdiğinden beri, Cyber TM cihazının kullanımı farklı kurumlar tarafından bir çok yayında bildirilmiştir. Bu yayınlar ve araştırma faaliyetleri, farklı tıbbi alanlarda Cyber TM lazerin güvenliği ve etkinliği ile ilgili güçlü klinik kanıtlar sağlar.

Nitekim, 50’den fazla yayın bu lazerin kullanımından sonra BPH,Yumuşak Doku Ürolojik Cerrahi, Torasik Cerrahi, Gastroenteroloji vb. alandaki sonuçları detaylandırmaktadır.